Sedan 1990 bedriver vi kalhyggesfritt skogsbruk på kontinenten. Här uppe i Dalarna har vi idkat samma metod i 14 år.

Vi erbjuder kurser och exkursioner där vi lär ut denna metod. Om ni är en grupp av minst 4 personer kan vi ordna en skogskurs anpassad till era speciella behov. 

Kontakta oss för offert ! Seit 1990 betreiben wir kahlschlagsfreie Waldwirtschaft, seit 14 Jahren auch hier in Dalarna.

Für alle, die sich für moderne, naturnahe Waldwirtschaft interessieren, bieten wir Lehrgänge und Exkursionen an.

Mer information: 

 


Av oss hyggesfritt behandlat Skog av Orsa-Kommun
Av oss hyggesfritt behandlat Skog av Orsa-Kommun